E.ON

Pro všechny, kteří to se studiem technických oborů, zejména elektrotechniky, myslí vážně a rádi by po ukončení studia našli uplatnění u energetické společnosti E.ON, je určen náš stipendijní program.

Stipendijní program pro studenty technických VŠ

Vaše úlohy

Stipendistům nabízíme:

 • Měsíční finanční příspěvek na studium ve výši 2000 Kč v průběhu školního roku
 • Možnost účastnit se různých odborných setkání
 • Možnost vypracovat ve společnosti E.ON diplomovou práci
 • Možnost získat pracovní zkušenost při studiu

 

Jak se můžete přihlásit:

K přihlášení využijte náš online systém a nahrajte do něj násl. dokumenty:

 • Motivační dopis obsahující Vaše vysvětlení, proč právě Vy se máte stát stipendistou společnosti E.ON
 • Životopis

 

Uzávěrka přihlášek je 28.9.2016.

 

Váš profil

Požadavky na uchazeče:

 • Student denní formy magisterského studia ve 4. a 5. ročníku vysoké školy
 • Studium technického oboru příbuzného s oblastmi podnikání společností skupiny E.ON Czech (tj. energetika, elektrotechnika, plynárenství apod.)
 • Dobré studijními výsledky
 • Dobré znalosti cizího jazyka
 • Zájem o různé oblasti energetiky
 • Zájem o rozvoj svých odborných dovedností.

 

Od stipendistů očekáváme:

 • Uzavřít se společností E.ON stipendijní smlouvu
 • Zúčastnit se v průběhu studia pracovní stáže ve společnosti E.ON
 • Po řádném ukončení studia možnost nastoupit do pracovního poměru ve společnosti E.ON v České republice

Nabízíme

Stipendistům nabízíme:

 • Měsíčí finanční příspěvek na studium ve výši 2000 Kč v průběhu školního roku
 • Možnost účastnit se různých odborných setkání a exkurzí
 • Možnost vypracovat ve společnosti E.ON diplomovou práci
 • Možnost získat pracovní zkušenost při studiu

Informace

ID pozice: 57044 Datum nástupu 01.10.2016 Typ smlouvy: - Uzávěrka přihlášek: 08.10.2016

Kontaktní údaje

Pro více informací navštivte prosím kariérní stránky společnosti E.ON.
Reagovat online

Společnost E.ON prosazuje zásady rovných příležitostí a aktivně podporuje rozmanitost, rovnost a flexibilitu.

E.ON

E.ON je mezinárodní energetická společnost v soukromém vlastnictví. 40 000 našich kolegů ve 13 zemích každodenně pracují na technických inovacích a uživatelsky vstřícných řešeních pro nový svět energie. Jsme první velkou energetickou společností, která se intenzivně soustředí na budoucí energie prostřednictvím energetických sítí, energie z obnovitelných zdrojů a řešení pro zákazníka.

E.ON Česká republika s.r.o.

E.ON Česká republika, s.r.o. operativně realizuje a aplikuje strategii E.ON na českém trhu. Svou přítomností v Čechách a detailní znalostí podnikatelského prostředí je nejbližším partnerem pro řešení všech aktuálních záležitostí koncernu v České republice.
E.ON Česká republika, s.r.o., je v rámci energetické skupiny E.ON v České republice zodpovědná za realizaci strategických rozhodnutí a poskytování servisních služeb. Koordinuje a řídí aktivity skupiny a usiluje o získání dlouhodobého a vedoucího postavení na českém energetickém trhu.